Yarın  (22 Aralık 2015) Mevlid Kandili

Yarın (22 Aralık 2015) Mevlid Kandili

  • 21.12.2015 14:52
  • 3.667
  • Yaşam

İnsanlık aleminin son peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) kutlu doğumu olan Mevlid Kandili için çok az bir zaman kaldı. İçinde bulunduğumuz Hicri Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesine kutlu bir olaya sahne olduğu için “Mevlid Kandili” denir. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Peygamber efendimizin doğum günü olmasından dolayı Müslüman aleminde büyük bir bayram havasında kutlanan Mevlid Kandil’inde neler yapılır? Hangi ibadet yapılır ve hangi dualar edilir?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in doğum gününü bu yıl 22 Aralık Salı gününü 23 Aralık Çarşamba’ya bağlayan gecede idrak edeceğiz.

MEVLİD KANDİLİ 22 ARALIK GÜNÜ KUTLANACAK

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğum günü olan Mevlid Kandili 22 Aralık Salı gecesi idrak edilecek. Mevlid kandili Müslüman aleminde önemli bir yer tutar. Son peygamber Muhammed (s.a.s.)’nin doğum günü olan gün, Rebiü’l-evvel ayının 12. Gecesine denk gelmektedir. Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan olan Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu geceye “Mevlid Kandili” denmektedir.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid anlam olarak doğum zamanı demektir. Mevlid Kandili Hazreti Muhammed’in doğduğu gün olması nedeniyle İslam alemi için önemlidir. İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah’ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir.

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır’da, Şii Fâtimî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

İslam’da Muhammed’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının 11.sini 12.sine bağlayan geceyi, Şiiler 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Vahdet Haftası ilan etmişlerdir.

Kandil geceleri İslam’ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye’de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim’den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.

REBİÜLEVVEL AYI’NIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Kamerî ayların üçüncüsü; Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Rebiülevvel ayı müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. İslam aleminin Peygamber’i Hz.Muhammed (s.a.v) doğumu bu ayda gerçekleşmiştir. Rebiülevvel ayı aynı zamanda hicri takvimin üçüncü ayıdır. Hz.Muhammed (s.a.v) Rebiülevvel ayı içerisinde Mekke’de dünyaya gelmiştir. Miladi Takvim’e göre bu yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesi Aralık 2015’in 11-12’sine denk gelmektedir.

Hz.Muhammed (s.a.v) dünyaya gelmeden önce dünya kötü bir durumda idi. Heryerde ahlaksızlık çoğalmış ve kötülükler artmıştı. Peygamber efendimizin dünyaya gelişi bunların sonu olmuştur. Hz. Muhammed’in doğmasıyla batıl duygular zail oldu, hak ve hakikat kail olmuştur.

Hz.Muhammed (s.a.v) doğumunu konu eden ve Ünlü Türk alim Süleyman Çelebi tarafından kaleme alınan “Vesîletü’n Necât” (Kurtuluş Vesilesi) eserinde peygamber efendimiz ile ilgili “Semavat ve zemin O’nun doğuşu ile nura gark olmuştur.”

Hakikatı arayan insanlar peygamber efendimizin sancağı altında yürümüş ve halen de yürümeye devam etmektedir. Kıyamete kadar da yürümeye devam edecektir. Rebiülevvel ayının fazileti bu ay içerisinde efendimizin dünyaya gelmiş olmasıdır.

MEVLİD KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

1. Kur”ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur”ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah”a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)”e salât ü selâmlar getirilmeli; O”nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah”ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü”minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi kendine ve diğer Mü”min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va”z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk”a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

YORUM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir