Regaip Kandili’niz Mübarek Olsun

Regaip Kandili’niz Mübarek Olsun

Bugün üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili idrak ediliyor. Regaip Kandili’nde sevdiklerinizin, komşularınızın kandilini kutlayabilir, onlara karşı iyi niyetlerinizi iletebilirsiniz. Regaip kandilimiz kutlu olsun…

REGAİB NE DEMEKTİR, ÖNEMİ NEDİR?

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk Perşembesini Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

REGAİP GECESİ’NİN GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurduğunda, orada bulunanlardan bir yaşlı ve pîr-i fânî ayağa kalkıp;

“ -Yâ Rasûlallâh!.. Ben Recep ayının hepsini oruç tutamam” dediğinde, Peygamber Efendimiz:

“Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevaplar, on misli yazılır. Fakat sen, Receb-i şerîf’in ilk Cum’a gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâip gecesi demişlerdir. Zira o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Ka’be-i Muazzama ve etrafında toplanırlar.

Allah Teâlâ onların bu toplanmalarına muttalî olunca onlara hitâben: -Ey meleklerim, dilediğinizi benden isteyiniz!.. buyurur. Onlar, -Yâ Rabbi!.. İstediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir, deyip isteklerini arz ederler. Allah Teâlâ: -Ben Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim, buyurur.” dedi. (Gunye 1/181-182)

REGAİP KANDİLİ’NDE NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Kaza ve Nafile namaz kılmak bu mübarek gün ve geceyi değerlendirmek adına yapılacak ibadetlerdir. Günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek bu gece için çok önemlidir. Regaip Kandili’nde Allah’ın bağışlayıcılığı pek çoktur. Zikir yapmak, evred-ü ezkarda bulunmak da çok değerlidir. Kur’an-ı Kerim okumak, Kur’an okunan yerlere katılmak da bu geceyi güzel değerlendirmeye sebep olacaktır. Mü’minlerle helalleşmek ve küs ve dargınların barıştırılması Regaip Kandili günü yapılacak güzel işlerdendir. Yoksula, yetime, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak yapılacak hayırlı işlerdendir.

YORUM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir