Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Alınan Kararlar

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Alınan Kararlar

Tüm yurtta olduğu gibi Bolu il genelinde korona virüs tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bolu il umumi hıfzısıhha meclisi kararıyla artık izinsiz köyden köye bile gidilemeyecek. Alınan kararlardan birisi olan Bolu il genelinde seyahatlere kısıtlama getirildi.

Seyahat edecek kişiler köylerde muhtardan, ilçede kaymakamlıktan, il merkezinde izin kurullarından izin almak zorundalar. Bu kısıtlamalar 15 gün süreyle uygulanacak.

* Sosyal mesafeyi korumak için iki kişiden fazla toplu yürüyüş olmayacak,

* 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı,

* Özel araç sahipleri plakanın son hanesine göre trafiğe çıkabilecek. 5 Nisan plaka son hanesi çift olanlar, 6 Nisan plaka son hanesi tek olanlar trafiğe.çıkabilecek. Bu süreç aynı şekilde ardışık diğer günlerde devam edecek.

* Tarım müdürlüklerinden alınan belge ile tarım/hayvancılık uğrşanlar haric 15gün süre ile yaylalara çıkış yasaklandı.

* Halk Pazarları 15 gün boyunca kurulmayacak

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesi gereğince Vali Ahmet ÜMİT başkanlığında Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN, Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin DEMİRKOL, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman KAZGAN, Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet MURAT, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil SARICI, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Şevki ERKAL, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Süleyman ÖZSARI, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Büşra DELİGÖZ, Merkez Toplum Sağlığı Tabibi Dr. Ünal BARUTÇU, Serbest Eczacı Ecz. M. Aytaç ÖZER’in katılımlarıyla 03.04.2020 tarihinde Valilik Abant Toplantı Salonunda saat:21:00’da toplanmıştır.

Yapılan toplantıda;
T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarih ve E.6235 sayılı yazısı ile 03.04.2020 tarihli T.C. Bolu Valiliği İl Pandemi Koordinasyon Kurulu kararları gereğince;

1. İl ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına, 65 yaş ile üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın da dışarı çıkış yasaklarının uygulamasının devam edilmesine, 20-65 yaş aralığında bulunan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmalarının tavsiye edilmesine, bu hususun uygulanması için gerekli duyuruların ilgili kurumlarca mesajlar vasıtasıyla sürdürülmesine, 15-20 yaş arası olan ve yasağı ihlal eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre idari yaptırım kararı uygulanmasına, 15 yaşından küçük olanların yasak kapsamında sorumluluğu ebeveynleri veya vasilerinde bulunduğundan yasağı ihlal eden yaş grubundaki kişilerin ebeveynlerine veya vasilerine Kabahatler Kanunu 32. Maddesine göre idari yaptırım kararı uygulanmasına, ayrıca 15 yaşından küçük olan şahsın ailesine teslim edilmesine, teslim edilinceye kadar kolluk kuvvetlerince muhafaza altında tutulmasına, teslim edilecek ailesi veya vasisi yok ise veya tüm çabalara rağmen ulaşılamamışsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmesine,

2. 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 gün süreyle, şehir içi ve ilçeler arası hareketliliğin en aza indirilmesi için; Bolu genelinde köyler arası, ilçeler arası, il-ilçeler-köyler arası gidiş gelişlerin durdurulmasına ve her vatandaşımızın yerleşim yerlerinde kalmasına, istisnai durum olarak; çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ilçeler arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi vs.) belgelerini ibraz etmek şartı ile, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş/gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, il dışı çıkışlar için diğer illerde Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulları” nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanların; il merkezinde seyahat izin kurullarından olmak üzere köylerde muhtarlardan, ilçede Kaymakamlıklardan izin alarak il/ilçeler/köyler arası gidiş geliş yapmasına izin verilmesine,

3. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin, il/ilçeler/köyler arası intikalini sağlamak amacıyla kullanacakları minibüs gibi toplu taşıma araçlarının seferlerinin öğleden önce ve öğleden sonra en fazla ikişer sefer olacak şekilde planlanmasına, istisnai durumlarda ve gerekli hallerde ek talep olması halinde taleplerin kaymakamlıklarca değerlendirilmesine,

4. Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için geçerli olan 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’ten itibaren 15 gün süreyle kara, hava, deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş çıkışların geçici olarak durdurulması sebebiyle;

a) İlimizden anılan illere yazıda belirtilen amaçlarla (Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerinden bu amaç ve görevlerle) gidecek kişilerin seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmasına, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymalarına, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış ili olan ilimize dönmesine,

b) İkameti ilimizde olup yukarıda anılan illerimizde zorunlu kamu hizmeti nedeninin parçası durumundaki bedelli askerlik görevinin ifası nedeniyle bulunan ve terhis olması durumunda bu illerimizden ayrılmalarında bir sakınca olmayan, fakat toplu ulaşım seferleri iptal edildiği için bu vatandaşlarımızı özel araç ile almak için gidecek bir kişinin; ilimizden ayrılmasına, bedelliden terhis olanın bulunduğu ile girmesine, en kısa sürede ilimize geri dönmeleri kaydı ile izin verilmesine,

c) Bu illerimizde Covid-19 hastalığı sebebi dışında vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerinin cenaze aracı veya ambulans ile ilimize girişine izin verilmesine, bu kapsamda izin verilecek maksimum sayının 4 kişi ile sınırlı olmasına,

d) Yukarıda anılan genelgenin A bölümün 3/f maddesi gereğince giriş/çıkışları sınırlandırılan illerimize ticari sözleşme imzalamak gibi ticari faaliyetin devamı niteliğindeki giriş çıkışlara izin verilmesine,

5. Pandemi tedbirleri kapsamında; il ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımızın ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda ve tüm işyerlerin satıcılar için de geçerli olmasına,

6. Topluluk oluşturması muhtemel alanlardan olduğu ve bulaşın daha hızlı olabileceği öngörülen, İl merkezinde, ilçe ve beldelerde haftanın belirli günlerinde (örn: pazartesi günü il merkezi pazaryeri, cumartesi günleri Gerede ilçesi pazaryeri gibi) kurulan açık ve kapalı pazaryerlerinin, o gün için hal manavları da dahil olmak üzere, 15 gün süreyle kapatılmasına, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için ilde Bolu Belediyesi ve ilçelerde kaymakamlık ve belediyelerce gerekli tedariğin karşılanması için önlemlerin alınmasına, bu anlamda market ve manavların aynı kurumlar tarafından bilgilendirilerek ihtiyaca göre tedarik sağlamalarına zemin hazırlanmasına, süregelen belirlenmiş pazar kurulum günlerinin dışında hal manavlarının açık olmasına, bu süreçte sosyal izolasyonun ve hijyen kurallarının uygulamasının belediye zabıtalarınca sağlanarak kontrol edilmesine, Ticaret il Müdürlüğünce ve diğer ilgili kurumlar tarafından il genelinde fiyat kontrollerini arttırarak sürdürmelerine,

7. İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi gözetmeden iki kişi veya daha fazla, toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri konusunda uyarılmasına,

8. Sosyal hareketliliği azaltmak suretiyle pandemi yayılım hızını düşürmek için alınan tedbirler kapsamında, İlimizin en işlek caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi gibi yayaların daha fazla bulunduğu yerlerde, kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası marifetiyle caddelerin başlangıç ve sonlarında personel, yine cadde boyunca devriye bulundurularak denetlemek suretiyle, yürüyüş gezinti vb amaçlı giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulmasına, sadece zorunlu (şahsen günlük takip edilmesi gerekli işlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi) işi olanların giriş çıkış yapmasına müsaade edilmesine, giriş çıkış yapanların mutlaka maske takmalarının sağlanmasına, Sağlık Müdürlüğünce ilgili kurumlarla koordineli olarak caddelerin iki ucunda ateş ölçer cihazların bulundurulmasına ve kullanılmasına,

9. Belediyelerce, özellikle işlek caddelerde uygulanmak üzere “sosyal mesafeye uyunuz” anlamına gelecek yazılar ve uyarı işaretlerinin cadde zeminine işlemesine,

10. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı okullar, kreşler ve gündüz bakımevleri her ne kadar tatil olsa da; pandemi süresince, okullarda öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında iletişim kurmak için kullanılan her türlü iletişim aracı (sms, whatsapp grupları vb programlar) vasıtasıyla, ailelerinin; 20 yaş altında bulunan aile üyelerinin dışarı çıkışlarına engel olmaları için uyarıcı mesajların iletilmesine, koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgilendirme paylaşımlarının yapılmasına,

11. Sosyal hareketliliği azaltmak, pandemi yayılım hızını düşürebilmek için başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin hususi ve kamu araçları istisna olmak üzere;15 gün süreyle trafiğe çıkan araçların 05.04.2020 tarih saat 00.00 itibariyle plakasının son rakamı tek sayı ile biten araçların, 06.04.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle plakasının son rakamı çift sayı ile biten araçların bunu takip eden ardışık günlerde aynı şekilde (tek sayılı günlerde plakası tek sayıda olan araçların, çift sayılı günlerde ise plakası çift sayılı olan araçların) olmak üzere trafiğe çıkış izni verilmesine,

12. Sosyal hareketliliği azaltarak bulaşın oluşmasını engellemek amacıyla, Tarım Müdürlüklerinden alınacak belge ile ispat edilmiş olmak kaydıyla tarım/hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız istisna olmak üzere, 15 gün süreyle ilimizde bulunan yaylalara gidiş gelişlerin ve yine yaylalarda ikametin durdurulmasına,

13. Paniğe sebep olmadan sosyal duyarlılığı geliştirebilmek için tüm üyelerimizin hassas bir şekilde çalışmalarına, özellikle güvenlik kuvvetlerimizin ve belediyelerin araçları ve hoparlörleri vasıtasıyla, İl Müftülüğünce de cami hoparlörlerinden öğlen ve ikindi ezanlarını müteakip, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın hiçbir şekilde dışarıya çıkmamaları, 20-65 yaş aralığında bulunan vatandaşlarımızın ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayarak evlerinde kalmaları, zorunlu olarak dışarı çıkacak vatandaşlarımızın maske takarak tedbir alması ve sosyal mesafe kuralına uymasına dair anonslar yapılmasına, yapılacak ilanların içeriğinin Sağlık Müdürlüğünce diğer ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirlenmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Mülki İdare Amirleri tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine,
İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girmesine,
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

YORUM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir