Bakanlık Hibe Verecek!

Bakanlık Hibe Verecek!

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü açıklama yaparak, Kırsal kalkınma kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkında tebliğin 29 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini belirtti.

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerine Büyük Destek
Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü web sitesinde yaptığı açıklamada; “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ no: 2016/13) 29.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca yayınlanmış olan uygulama rehberine göre yürütülecek olan proje ile ilgili esaslar aşağıdadır.
Yatırım Konuları ve Uygulama İlleri
Program aşağıdaki 5(beş) adet yatırım konusunu kapsar;
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması,
Yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.
Hibe Desteği Tutarı ve Oranı
Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.-TL, tüzel kişiler için 200.000.-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.
Başvuru Yeri
Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; Tebliğ tarihinden başlayarak 45 (kırkbeş) gün içerisinde son başvuru mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.
Başvuru Sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi Yatırım Konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilir. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler. Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
Başvuruların alınması ve son müracaat tarihi
Bu Tebliğ kapsamındaki başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren (29 Nisan 2016) başlar.
b) Başvuru süresi 45 gündür.
c) Başvurular, il müdürlüklerinde kurulan il proje yürütme birimine başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilerek yapılır.
Daha detaylı bilgi için İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat ediniz ” denildi.

YORUM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir